Isi Materi

  • T110A02U-a Keselamatan kerja dan 5S
  • T110A02U-b Service literatur
  • T110A02U-c Hand tools dan powertools
  • T110A02U-d Alat Ukur
  • T110A02U-e Pelumas dan Fluida
  • T110A02U Mur dan Baut
  • T110A02U Lain-lain

Tujuan materi terdapat pada masing-masing materi.